Succesvolle inzameling Irene Volleybal voor Voedselbank

Net als ruim 80 clubs van 7 verschillende sporten heeft Irene Volleybal zich ingezet voor vele gezinnen tijdens de inzamelingsmaand voor de Voedselbank. De clubs die inzamelden waren verspreid over het hele land. Leden, fans, scheidsrechters en andere vrijwilligers konden aan de hand van een ‘boodschappenlijstje’ hun voedsel doneren en met succes! Er zijn bij Irene in totaal 16 kratten voedsel opgehaald. Van jong tot oud, iedereen binnen de club was zeer betrokken bij de actie.

Welkom in de sport
We hopen met de actie gezinnen die het keihard nodig hebben een steuntje in de rug te bieden en daarmee, met hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, ook te laten merken dat zij van harte welkom zijn in de sport. Gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank worden van harte uitgenodigd om kosteloos een of meerdere sportlessen/-trainingen bij Irene Volleybal te volgen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie van de sportclub voor kinderen en jongeren uit gezinnen met te weinig geld. Ouders kunnen via www.kieseenclub.nl hulp vragen. Het Jeugdfonds brengt ouders in contact met een intermediair (bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, medewerker van een wijkteam of Stichting Leergeld) die een aanvraag voor het gezin kan doen. Is het Jeugdfonds niet actief in de woonplaats van het gezin, dan worden zij doorverwezen naar lokale regelingen of Stichting Leergeld.

De sportwereld in samenwerking met De VoedselbankIedere sporter zal het met ons eens zijn: bewegen en (gezonde) voeding zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het zorgt ervoor dat je je goed voelt en dat verdient iedereen. Om zoveel mogelijk gezinnen die kans te bieden, organiseerden we in de maand april 2023 inzamelingsacties voor de Voedselbank. Er is gekozen voor de maand april omdat de nood dan het hoogst is bij de Voedselbanken. In december wordt er rondom de feestdagen heel veel ingezameld, die voorraad raakt in april op wat maakt dat aanvulling juist in die periode heel welkom is.

De bonden die hebben deelgenomen aan de actie zijn:  Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV), Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Ook heeft er een Boksclub deelgenomen die is aangehaakt op de communicatie vanuit NOC*NSF.

 

Nieuws Overzicht