Agenda ALV 6 juni 2019

Agenda ALV 6 juni 2019

Algemene ledenvergadering Irene Volleybal 2019
Aanvang: donderdag 6 juni 2019, 19.30 uur
Locatie: Clubhuis SV Irene, Kees Boekehal

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV d.d. 7 juni 2018 en Notulen extra Privacy – ALV d.d. 11 oktober 2018
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2018 – 2019
5. Jaarverslagen commissies seizoen 2018 – 2019
6. Financiële toelichting seizoen 2018 – 2019
7. Samenstelling bestuur
8. Samenstelling commissies
9. Beleidsplannen bestuur seizoen 2019 – 2020
10. Beleidsplannen commissies seizoen 2019 – 2020
11. Begroting seizoen 2019 – 2020
12. Benoeming drie stemgerechtigde leden en plaatsvervangers voor ALV – OMNI d.d. 30 – 10 – 2019
13. Rondvraag
14. Sluiting

Nadere informatie: secretaris Juul op de Weegh, secretaris@irene-volleybal.nl, 0641784574.

Geef een antwoord

Sluit Menu