Het Bestuur

Juul op de weegh

Secretaris

  • secretaris@irene-volleybal.nl

Ineke van Straaten

Voorzitter

  • voorzitter@irene-volleybal.nl

Mark Mulder

penningmeester

  • penningmeester@irene-volleybal.nl

Rianne van Straaten

TC Voorzitter

  • tc@irene-volleybal.nl

Jos Ruijter

Scheidsrechter Contactpersoon

  • scheidsrechtercontactpersoon@ irene-volleybal.nl

Melinde Maarseveen, Carla Uittenhout

Wedstrijdsecretaris

  • wedstrijdsecretaris@irene-volleybal.nl

Rocco Wammes

Ledenadministratie

  • ledenadministratie@irene-volleybal.nl

Jeroen Schuurman

Clubhuis/barcommissie

  • jeroen_barcommissie@outlook.com

Janny Ensing

Contact persoon jeugd

  • contactpersoonjeugd@irene-volleybal.nl

Heb je interesse een keer mee te doen?

 De peildatum voor de contributie is de leeftijd op 1 oktober.

* De contributie voor de jeugdleden (12 t/m 17 jaar) is inclusief 2e training.
** Voor jeugdleden van 18 en 19 jaar die uitgenodigd worden voor de 2e training zijn de kosten van de 2e training inbegrepen

De contributiegelden worden in twee termijnen (september en januari) geïnd.
De contributie wordt geïnd op basis van verplichte incassovolmacht.
Aanmelding, opzegging, adreswijziging (incl. e-mail) en wijziging rekeningnummer moeten schriftelijk of per email worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Recreatief lid (Set'm Up)

€ 145,

Verenigingslid

€ 30,-

Toernooimini's

€ 125,-

Wedstrijdmini's

€ 165,-

Jeugd 12 + 13 jaar

€ 250,- * 

Jeugd 14 + 15 jaar

€ 280,- *

Jeugd 16 + 17 jaar

€ 310,- *

Jeugd 18 + 19 jaar

€ 340,- **

Senioren vanaf 20 jaar

€ 320,-

Trainend Lid

€ 225,-

Sluit Menu