Nieuwsbrief januari 2018

NIEUWSBRIEF IRENE VOLLEYBAL JANUARI 2018

– Van de voorzitter
– Vestenactie !
– Belangrijke informatie t.a.v.:
– het wijzigen van wedstrijden: de NEVOBO wees ons op de zeer
sterke toename van wijzigingsverzoeken, wij nemen hun beleid over.
– spelregeltoets: de afgelopen maanden heeft de NEVOBO ons er geregeld op
gewezen, dat een scheidsrechter niet de juiste licentie had, oftewel de
“spelregeltoets” niet had gemaakt. We vragen alle competitie spelende leden
vanaf de A jeugd deze te maken, voor 20 januari!! Dan ontstaat er geen
onverwacht gedoe meer: maak er een feestje in teamverband van: Plezier !!
– het invullen van DWF.
– zaalwacht: deze informatie wordt opgenomen in het nieuwe
Programmaboekje.
– Bardiensten op donderdag, een aanpassing om scheefgroei van het aantal bardiensten
per team tegen te gaan.
– Schaduw-voorraad van wedstrijdshirts: verzoek aan ex-leden: “koppelen
shirts”, meld dit aan aan: Carla.uittenhout@outlook.com .
– Last but not least: WIE HELPT ONS UIT DE BRAND:
VACATURE LEDENADMINISTREUR IRENE
Gaan voor een klus als vrijwilliger binnen een vereniging is niet meer een
vanzelfsprekendheid. Toch zijn ze onze basis en BROODNODIG.
We zoeken al lang een opvolger voor Heino Schuurman, onze ledenadministrateur.
Eind dit seizoen stopt hij definitief: WIE WIL ZICH ORIENTEREN als zijn opvolger.
Jij / U ?? Laat ons dit graag weten via voorzitter@irene-volleybal.nl .

Zie onderstaand de taakomschrijving Ledenadministratie Irene.

– Opbrengst RABO – actie: € 825,- voor de OMNI. Dank !!

VAN DE VOORZITTER
Het jaar 2017 is prima afgesloten met 2 kampioenen bij de jeugd. MA1 en MB1 zijn beide kampioen geworden, dat hebben jullie op Facebook ook kunnen zien met alle mooie foto’s, die toen genomen zijn. Geweldig meiden, nogmaals gefeliciteerd!
In 2018 starten we ook op Instagram, Maaike Scharrenburg is bereid, dit voor SV Irene te gaan bijhouden, dus houdt het in de gaten, er komen vast mooie en leuke foto’s op te zien! En vertel het ook aan je vrienden, zodat volleybal SV Irene meer bekendheid krijgt, we kunnen altijd nog leden gebruiken.
We hopen natuurlijk, dat 2018 een mooi jaar wordt, waarin Dames 1 kampioen gaat worden, momenteel staan ze tweede, maar het is nog steeds spannend in de top van de derde divisie. Dames 1 en natuurlijk ook de andere teams heel veel succes het komende half jaar.
Het bestuur wenst alle leden een heel fijn, gezond en sportief 2018 !

Ineke van Straaten

VESTENACTIE !
Als Irene zijn we trots op onze jeugd en onze jeugdopleiding. Dit willen we ook graag uitstralen. Binnenkort starten we daarom voor de jeugd een vestenactie!
Dankzij onze sponsors en samenwerking met volleybaldirect kan de hele jeugd daarom voor een sterk gereduceerd tarief een Erima vest aanschaffen. De kosten komen uit op €15,- per vest, dit is inclusief bedrukking van het Irene logo op de achterkant en eigen naam op de voorkant.
Het lijkt ons leuk als iedereen mee doet! Begin januari komen we bij de jeugdteams langs met meer informatie.

WEDSTRIJDEN WIJZIGEN
Het aantal wijzigingsverzoeken is de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. Steeds meer verenigingen willen geen medewerking meer verlenen, omdat dit ontzettend veel extra werk vergt van clubvrijwilligers.

Om het aantal wedstrijdwijzigingen te verminderen is het nodig nog alleen wijzigingen toe te staan als er een “goede” aanleiding voor is, zowel bij de eigen als aanvragende vereniging.
Daarom zal het wedstrijdsecretariaat, gesteund door het bestuur, vanaf nu scherper zijn op de reden waarom een wijziging wordt aangevraagd.

Goede redenen kunnen zijn:
• zaal niet beschikbaar
• overlijden
• trouwen van een teamlid
• onvolledig team door ziekte of blessures.

Geen goede redenen zijn:
• Mijn beste aanvaller is er niet
• Onvolledig team door vakanties
• Invallen bij een ander team.

Een wijzigingsverzoek blijft altijd een verzoek en het is aan de tegenstander om te kijken of er mogelijkheden zijn om het verzoek in te willigen.
Soms heeft de tegenstander deze niet door bijvoorbeeld een heel vol programma of weinig zaalbeschikbaarheid.
De wedstrijd blijft dan staan op de oorspronkelijke datum en tijd!

SPELREGELTOETS
Beste competitie spelende leden van Irene, vanaf 20 januari 2018 gaan wij er vanuit dat een ieder de spelregeltoets met goed gevolg heeft afgerond. De spelregeltoets kan gemaakt worden op de website www.volleybalmasterz.nl, daarbij is het belangrijk dat de relatiecode van de speler juist wordt ingevoerd (zie boekje c.q. spelerskaart). Deze verplichting geldt vanaf de A jeugd.
Wij raden jullie aan om dit in teamverband te doen en het nuttige met het aangename te verenigen. Je kan denken aan een uur eerder gaan trainen of maak er een gezellige spel avond van na een wedstrijd.
Door het hebben van het spelregelbewijs heb je de licentie om tot en met de derde klasse te fluiten. Vind je het lastig om te fluiten of zie je er tegenop dan zijn er mensen die je kunnen coachen.

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET INVULLEN VAN DWF
De Nevobo geeft het volgende advies: We willen jullie er op wijzen om met elkaar scherp te blijven bij het gebruik van het DWF. Met name in het gebruik van het DWF Resultaat invoeren merken we dat er kleine fouten in sluipen of dingen vergeten worden na afloop van de wedstrijd. Wij willen jullie adviseren om samen met de official en de andere aanvoerder het DWF in te vullen na de wedstrijd en deze ook samen af te sluiten na ondertekening (akkoord bevonden). Als jullie hier scherp op blijven met elkaar en de mogelijkheden optimaal benutten, dan weten we dat wat in het DWF staat daadwerkelijk klopt.
Mocht je nog vragen hebben, vraag het aan Melinde Maarseveen (dames 2), wedstrijdsecretaris.

BARDIENSTEN OP DONDERDAG
Met de terugloop van het aantal teams aan het begin van dit seizoen is ook het aantal teams dat op donderdag van 21:30 tot 23:00 uur traint teruggelopen. Op dit moment trainen er op dit tijdstip nog slechts 3 teams die vervolgens na afloop om toerbeurten de bardienst moeten draaien. Ter vergelijking zijn er 5 teams die de bardienst tot 23:00 uur om toerbeurten verzorgen. Het aantal bardiensten per team loopt hiermee scheef.
Dit is dan ook de reden dat we besloten hebben om het bardienstrooster aan te passen. Voor de 2e seizoenshelft is ervoor gekozen om één keer in de vier weken een team dat vroeg traint (van 20:00 tot 21:30 uur), een late bardienst te laten draaien. Op deze manier worden de bardiensten wat evenrediger verdeeld en wordt de extra belasting van de vroeg trainende teams toch zo laag mogelijk gehouden. Vanaf januari zal het nieuwe rooster in het clubhuis hangen. Graag dus even extra aandacht voor wanneer je de ‘extra’ bardienst met je team moet draaien.

SCHADUW-VOORRAAD VAN WEDSTRIJDSHIRTS
Op dit moment hebben we een voorraad van 28 wedstrijdshirts bij Volleybaldirect. Daarmee zitten we iets boven het voorraadbedrag dat Volleybaldirect wenst aan te houden voor een vereniging.
Helaas zijn de damesmaten S, M en L én de herenmaten M en L niet meer op voorraad. Bijbestellen is geen optie daarom zouden we graag een virtuele schaduw-voorraad opbouwen met shirts van ex-leden die deze (te koop) aanbieden. Het shirt blijft dus in bezit van het ex-lid totdat er een nieuw lid is dat het shirt wil aanschaffen.
Ben jij een ex-lid of ken jij een ex-lid die zijn/haar wedstrijdshirt beschikbaar stelt aan een nieuw lid, meld dit dan aan Carla.uittenhout@outlook.com o.v.v. naam, telefoonnummer én maat shirt. Op die manier hopen we ieder nieuw lid te kunnen voorzien van een passend wedstrijdshirt door het koppelen van afnemer aan aanbieder. Help je mee?

TAAKOMSCHRIJVING LEDENADMINISTRATIE VOLLEYBAL IRENE
doel functie ledenadministrateur:
– het beheren van de lidmaatschapsgegevens van de leden van de vereniging,
– de ledenadministratie valt onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur,
taken:
– schrijven nieuwe leden in administratie en Sportlink (registratiesysteem van de Nevobo), nieuwe spelerspassen aanvragen en uitreiken aan de leden,
– uitschrijven vertrekkende leden in administratie en Sportlink,
– gegevenswijzigingen van leden bijwerken in administratie en Sportlink,
– (mail)lijsten opleveren t.b.v. tc, secretaris, bereidheid vrijwilligerstaken leden of ouders van jeugdleden doorgeven aan vrijwilligerscoördinator,
– mutaties (in/uitschrijving/leeftijdsverandering jeugd) doorgeven aan penningmeester,
– mutaties (in/uitschrijving) doorgeven aan diegene die het boekje maakt voor de competitie,
– contact met de technische commissie over samenstelling van de teams en deze samenstelling verwerken in de teams bij de Nevobo,
– mutaties die daaruit voortkomen wijzigen in administratie en sportlink,
– ‘probleem’ opzeggingen bespreken in het bestuur,
tijd:
– iedere week regelmatig mail checken en beantwoorden,
– regelmatig aansluiten bij de vergadering van het bestuur (nu 4-5 x per jaar),
– piekmomenten aan het begin van het seizoen (gegevens aanleveren voor boekje, leden in de teams zetten bij de Nevobo),
– aan het eind van het seizoen voorbereiden voor de ALV (stukje schrijven, overzicht ledenaantal), verder de mutaties (lees opzeggingen) verwerken in Sportlink en eigen administratie,
– tussendoor nog eind december (gegevens aanleveren voor boekje, jeugdleden in de teams zetten bij de Nevobo voor de 2e competitiehelft.

Huishoudelijk Reglement van volleybal

Huishoudelijk Reglement Irene Volleybal, Bilthoven
Vastgesteld d.d. 29 november 2017.

Waar in dit reglement hij staat, dient, indien van toepassing, ook zij te worden gelezen.

BESTUUR
Artikel 1
Het bestuur bestaat uit tenminste de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij vormen het Dagelijks Bestuur.
Het Totaal Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de voorzitters van de diverse Commissies. Deze zijn in principe: het Wedstrijdsecretariaat, de Technische Commissie, de Ledenadministratie, de Scheidsrechterscommissie, de Recreanten, de Vrijwilligerscommissie, het Mediateam en de Barcommissie.
De leden van het bestuur worden door de Algemene Leden vergadering (ALV) benoemd, op voordracht van het bestuur en de leden van een Commissie.

Artikel 2
Het Dagelijks Bestuur vergadert zo vaak als zij het nodig acht, echter in principe maandelijks tussen de maanden augustus en mei van ieder seizoen. Het Totaal Bestuur heeft een startvergadering in augustus en komt minimaal drie keer per seizoen bijeen, begin, halverwege en einde seizoen.

Artikel 3
De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris de data en de agenda`s van de bestuursvergaderingen (BV en TB). De agenda wordt uiterlijk 2 dagen voor een vergadering aan de betreffende bestuursleden toegestuurd ( BV en / of TB). Notulen ontvangen alle bestuursleden (TB).

Artikel 4
Indien twee bestuursleden te kennen geven een Bestuursvergadering nodig te achten plant de voorzitter binnen twee weken deze –Vergadering, rekening houdend met hetgeen in Artikel 3 is bepaald.

Artikel 5
Een Dagelijks Bestuursvergadering is alleen geldig als tenminste twee derde van het aantal bestuursleden aanwezig is. Moet een Dagelijks Bestuursvergadering om deze reden worden uitgesteld, dan hoeft dit minimum aantal niet opnieuw aanwezig te zijn om de uitgestelde Dagelijks bestuursvergadering geldig te laten zijn.
Een Totaal bestuursvergadering is alleen geldig als tenminste twee derde van het aantal leden van het Dagelijks Bestuur aanwezig is en een derde van het aantal Voorzitters van de Commissies.

Artikel 6
Tijdens de Bestuursvergaderingen maakt de secretaris van het Bestuur de notulen. Bij diens afwezigheid dient één van de andere bestuursleden deze taak over te nemen. De notulist dient de notulen binnen drie weken na de Bestuursvergadering aan de bestuursleden toe te sturen.

Artikel 7
Indien het Dagelijks Bestuur aftreedt is het verplicht dit bekend te maken aan de leden van de afdeling en aan het Omni-bestuur van de vereniging. Tevens dient het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV) uit te schrijven, waarin een nieuw bestuur kan worden benoemd. Dit “oude” Bestuur draagt zorg voor de goede overdracht naar het “nieuwe” Bestuur. Om dit mogelijk te maken blijft het “oude” bestuur mede-eindverantwoordelijk tot een week na de benoeming van het “nieuwe” bestuur door de ALV.

Deze regeling is tevens van toepassing als vanuit het Totaal Bestuur meer dan drie leden aftreden.

Artikel 8
De taken van de voorzitter zijn:
– het leiden van de Bestuursvergaderingen,
– het coördineren van de bestuurstaken,
– het vertegenwoordigen van de afdeling, in goed overleg met het Dagelijks Bestuur.

Artikel 9
De taken van de secretaris zijn:
– het notuleren van de Bestuursvergaderingen,
– het in overleg met het bestuur verzorgen van de communicatie,
– het verdelen en beantwoorden van inkomende e-mail en post,
– het op de ALV verslag uitbrengen van de werkzaamheden van het Bestuur en de Commissies van het afgelopen seizoen
– het maken van de notulen van de ALV.

Artikel 10
De taken van de penningmeester zijn:
– het administreren van alle financiële transacties van de afdeling volleybal.
– het uitschrijven van facturen naar sponsoren e.d..
– het doorsturen van ontvangen facturen naar de penningmeester van de OMNI.
– het opstellen van een begroting voor het komende seizoen.
– het financieel jaarverslag van de vereniging opstellen.
– het bijwonen van bestuursvergaderingen
– het eventueel bijwonen van Nevobo regiovergaderingen
– het eventueel bijwonen van OMNI vergaderingen

Artikel 11
De taken van de wedstijdsecretaris zijn:
– Aan de Nevobo doorgeven hoeveel teams er deelnemen aan de (beker)competitie;
– Welke data en tijden beschikbaar zijn voor de thuiswedstrijden;
– Teamlijsten voor iedere competitie (na overleg met de Technische Commissie) invullen en naar de Nevobo opsturen;
– Competitieprogramma met bijbehorend schema voor scheidsrechters en tellers voor de thuiswedstrijden maken en verspreiden naar de leden;
– Bij wijzigingen in het wedstrijdprogramma deze doorgeven aan de betreffende teams via de aanvoerder;
– Het zorgen voor de aanwezigheid van wedstrijdformulieren;
– Het tijdig doorgeven van uitslagen van thuiswedstrijden aan de Nevobo;
– Het zorgen voor de aanlevering van gecontroleerde wedstrijduitslagen (Digitaal Wedstrijd Formulier) aan de Nevobo;
– Doorgeven van wijzigingen in zaalhuur, minimaal 2 weken voor de datum.

COMMISSIES
Artikel 12
De afdeling heeft in ieder geval een Technische Commissie (TC). Daarnaast eventueel een jeugdactiviteitencommissie.

Artikel 13
Het bestuur kan met toestemming van de ALV nieuwe commissies instellen. Een commissie kan te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.

Artikel 14
Een commissie wordt door het bestuur benoemd. De commissie legt aan het bestuur verantwoording af. Het bestuur heeft het recht besluiten van een commissie nietig te verklaren, nadat de betreffende commissie is gehoord en indien deze besluiten in strijd zijn met het algemeen belang van de afdeling of de vereniging of met hetgeen bepaald is in de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement.
Een commissie brengt elk jaar in de ALV verslag uit van haar werkzaamheden.

Artikel 15
Commissieleden moeten 16 jaar of ouder zijn. In voorkomende gevallen kan het bestuur hierop dispensatie verlenen.
Commissieleden moeten lid of buitengewoon lid van de afdeling zijn; uitzondering hierop zijn ouders of verzorgers van jeugdleden.

Artikel 16
De commissieleden worden elk jaar door het bestuur benoemd. De duur van het lidmaatschap van een commissie is niet aan een maximumtermijn gebonden.

Artikel 17
Indien een lid van een commissie gedurende het seizoen bedankt, kan het bestuur, op voordracht van de commissie, een vervanger benoemen.

Artikel 18
De voorzitters van de commissies worden in hun functie benoemd door het bestuur. De overige functies binnen de commissie worden door de leden van de commissie onderling verdeeld.

Artikel 19
De voorzitter van de commissie is belast met de leiding van de vergaderingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de commissie genomen besluiten. Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens taken overgenomen door een ander – nader te bepalen – lid van de commissie.

Artikel 20
De secretaris van de commissie zorgt voor de communicatie. Tevens verzorgt de secretaris de notulen van de commissievergaderingen en verspreidt deze tenminste zeven dagen voorafgaand aan de volgende commissievergadering aan de overige commissieleden.
De secretaris van de commissie stelt het jaarverslag van de commissie op ten behoeve van de ALV van de afdeling. Bij afwezigheid van de secretaris worden diens taken waargenomen door een ander – nader te bepalen – lid van de commissie.

Artikel 21
Een commissie vergadert zoveel als zij nodig vindt. De leden zijn verplicht zich bij verhindering af te melden bij de voorzitter van de commissie. Een commissievergadering kan niet doorgaan wanneer minder dan de helft van de commissieleden aanwezig is.

Artikel 23
De commissie vergadert wanneer één/derde gedeelte van de commissie daarom verzoekt.

Artikel 24
Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het betreffende voorstel op een volgende vergadering, waarbij de voorzitter aanwezig is, opnieuw in stemming gebracht. Stemming kan alleen wanneer ten minste twee/derde van het aantal commissieleden aanwezig is. Stemming gebeurt mondeling.

TAKEN VAN COMMISSIES
Artikel 25
De Technische Commissie (TC) bestaat uit een voorzitter, een secretaris en minimaal zes, maximaal tien leden. De commissie bestaat uit een dames + meisjes-lijn en een
Heren + jongens-lijn; de mini’s vallen onder beide i.v.m. gemengde training en indeling. Beide lijnen bestaan uit minimaal drie leden.
De voorzitter van de TC maakt onderdeel uit van het bestuur van de afdeling. De leden van de TC dienen minimaal een jaar lid te zijn van de vereniging. De TC heeft een eigen reglement, dat is vastgesteld door de ALV, na voordracht door het bestuur.

Artikel 26
De TC heeft de volgende taken:
– Het voor elk nieuw competitie-seizoen samenstellen van teams rekening houdend met de vaardigheden en het spelniveau van spelers en de (sociale) samenhang binnen de teams;
– Het vooraf persoonlijk informeren van spelers wanneer zij worden ingedeeld in een lager team;
– Het ruim van tevoren informeren van alle leden over de teamindeling voor een nieuw seizoen;
– Het beoordelen van spelers en teams bij wedstrijden, trainingen en toernooien;
– Het vaststellen van de trainingstijden van de teams;
– Het zoeken en benoemen van trainers en coaches voor elk jeugdteam en de eerste seniorenteams, en het streven naar het benoemen van trainers en coaches voor de overige seniorenteams;
– Het onderhouden van contact met trainers, coaches en teams gedurende het seizoen via een daarvoor aangewezen contactpersoon;
– Het beoordelen en evalueren met de trainer/coaches van de eerste seniorenteams;
– Het opstellen van contracten voor de zgn. ‘betaalde’ trainers;
– Het onderhandelen en adviseren bij problemen tussen spelers, coaches en/of trainers;
– Het verzorgen van publiciteit voor de jeugdafdeling en de door de ouder/jeugdcommissie georganiseerde activiteiten, in samenwerking met het mediateam.
– Beslissen over het deelnemen van personen, die geen lid zijn van de vereniging, aan toernooien en/of vriendschappelijke wedstrijden.

Artikel 27
De Website-coördinator heeft de volgende taken:
– Het verzorgen van het technisch –en functioneel beheer van de website;
– Het verlenen van toegangsrechten voor content-beheerders van de website;
– Plaatsen van content op verzoek van bestuur en commissies van de afdeling.

Artikel 28
De Vrijwilligers-coördinator heeft de volgende taken:
– Het benaderen van leden en (ouders van) jeugdleden om actief te participeren binnen de afdeling;
– Het werven onder de leden en (ouders van) jeugdleden ten behoeve van het vervullen van openstaande vacatures;
– Het up-to-date houden van de vrijwilligerslijst.

LEDEN
Artikel 29
De afdeling kent naast competitie-spelende leden ook recreatie-leden.

Artikel 30
Nieuwe leden zijn contributie en het (éénmalige) inschrijfgeld verschuldigd.
Opzegging van Lidmaatschap dient door het lid / ouder(s) van het lid schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van Irene Volleybal. (ledenadministratie@irene-volleybal.nl)

Artikel 31
Het bestuur zal de volgende zaken aan nieuwe leden uitreiken:
– Het Huishoudelijk Reglement
– Nieuwe leden info

Artikel 32
Iedere competitie-speler wordt geacht de trainingen te volgen. Het regelmatig niet volgen van trainingen kan leiden tot een sanctie tijdens het seizoen en voor het volgende seizoen. Deze sanctie wordt opgelegd door de Technische Commissie, in overleg met het bestuur, dit na de betrokkene gehoord te hebben.

Artikel 33
Leden die deelnemen aan de competitie dienen zich te houden aan de door de Nevobo en de Technische Commissie opgestelde regels.

Artikel 34
Het hoofdbestuur is bevoegd, op voordracht van het afdelingsbestuur, een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de afdeling in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 35
Een te schorsen lid ontvangt schriftelijk bericht wanneer de schorsing ingaat en wanneer deze voorbij is. In dat bericht wordt ook de mededeling gedaan van de gronden waarop het bestuur tot schorsing is overgegaan. Het geschorste lid kan bij de ledenvergadering in beroep gaan. Het in beroep gaan heft de schorsing niet op, tenzij dit nadrukkelijk vermeld staat.

Artikel 36
Leden die door het bestuur voorgedragen worden als lid van verdienste, dienen aan tenminste vijf van de volgende eisen te voldoen:
– Heeft gedurende minimaal vijf jaar een functie bekleed.
– Was op ieder moment beschikbaar.
– Heeft zijn taak op uitmuntende wijze vervuld.
– Verdienste en inzet waren veruit boven hetgeen normaliter van iemand mag worden verwacht.
– Was een voorbeeld voor iedereen, c. q. een gerespecteerde persoonlijkheid.
– Was gezichtsbepalend voor de afdeling of heeft wezenlijk bijgedragen tot de gezichtsbepaling binnen de vereniging.
– Was creatief: bracht de nieuwe gezichtspunten, gaf nieuwe wegen aan en had nieuwe ideeën.

CONTRIBUTIES

Artikel 36
De inning van de contributie geschiedt door de penningmeester van het hoofdbestuur.

De inning van de contributie zal als volgt geschieden:
– Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso.
– Contributie tot €200,- wordt geïnd in september.
– Voor contributie hoger dan €200,- wordt de rest in januari geïnd.
– Mocht de incasso niet uitvoerbaar blijken, dan licht de penningmeester van het
hoofdbestuur de penningmeester van de afdeling in.
– De penningmeester van de afdeling zal zijn leden ertoe bewegen de contributie
op een zo kort mogelijk termijn als nog te betalen.
– In overleg met de penningmeester van de afdeling kan de contributie in ten
hoogste drie termijnen worden betaald.

Artikel 37
Het bestuur zal de leden in januari een speelverbod opleggen wanneer deze de contributie niet betalen.
– Het speelverbod zal worden opgeheven als de contributie is voldaan.
– Leden die hun contributie van een vorig seizoen nog niet hebben voldaan en toch lid willen blijven, moeten de oude contributie en de contributie voor het nieuwe seizoen betalen.

Artikel 38
Nieuwe leden dienen inschrijfgeld te betalen. Dit bedrag wordt geïnd bij de eerste betalingsronde, conform artikel 36.

Artikel 39
Betalingen die door de penningmeester van het hoofdbestuur voor de afdeling gedaan worden, gebeuren in opdracht van de penningmeester van de afdeling.

Artikel 41
Voor de te houden jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling zal de penningmeester van het hoofdbestuur een financieel overzicht over het afgelopen seizoen hebben gepubliceerd.

TRAINERS/COACHES
Artikel 42
Jaarlijks benoemd het bestuur op voordracht van de Technische Commissie de trainers.

Artikel 43
Deze benoeming kan wederzijds worden opgezegd. Indien de opzegging door het bestuur wordt gedaan, dient de Technische Commissie betrokken te worden.

Artikel 44
Indien er met trainers en/of coaches wordt gewerkt die een financiële vergoeding ontvangen dan dient er rekening houdend met wat er in de statuten wordt bepaald , een contract te worden opgemaakt waarin betaling, rechten, plichten, opzegging worden geregeld. Hierbij is artikel 42 niet van toepassing. Bovenstaande geldt ook voor trainers en/of coaches die op kosten van de vereniging een cursus volgen.

SLOTBEPALING
Artikel 45
Dit Huishoudelijk Regelement kan met 2/3 meerderheid aan stemmen op een ledenvergadering worden gewijzigd, mits vooraf de wijzigingen aan de leden zijn meegedeeld.

Nieuwsbrief van oktober 2017

NIEUWSBRIEF IRENE VOLLEYBAL OKTOBER 2017

– Van de voorzitter
– HALLOWEENFEEST: aanstaande zaterdag, 28 oktober: Zie POSTER (bijlage)
– Bar- en keukendiensten
– Rabo Club Kas Campagne
– Week van de scheidsrechter, speciaal dank aan “uitfluitende” scheidsrechters.
– Voor de agenda: donderdag 9 november, 19.30 – 21.30 uur(max.):
Scheidsrechtercursus.
– NEVOBO: Wij zijn verhuisd naar DeWeerelt!

VAN DE VOORZITTER
Hallo allemaal,
De competitie is nu een maand onderweg en de resultaten zien er goed uit! Dames 1, Heren 2, MA1, MA2 en MB1 staan aan kop van hun poule en ook de meeste teams draaien goed mee in hun klasse. Zeker Heren 1, die toch een rommelig begin van de competitie hadden, draaien goed mee in de eerste klasse. Het nieuwe wedstrijdsecretariaat met Melinde en Carla hebben de eerste thuisdag met gebruik van het DWF(Digitaal wedstrijdformulier) goed doorstaan. Melinde was de gehele dag aanwezig om iedereen bij te staan, onze complimenten!! Als het goed is, zal er 28 oktober een tablet in het clubhuis aanwezig zijn, waar we alle uitslagen in kunnen worden verwerkt. Op een tablet is alles groter en duidelijk leesbaar, zeker handig voor wie een leesbril eigenlijk nodig heeft en waarvoor een telefoon wel erg klein is. De bardiensten hebben ook goed gedraaid, om de communicatie hierover (bv ruilen) wat beter te laten verlopen, zal in het clubhuis nu een indeling van de bardiensten worden opgehangen. We verheugen ons allemaal op het feest dat door dames1 wordt georganiseerd en hierbij zijn oud-leden ook welkom! Veel succes allemaal en tot ziens in de hal/clubhuis

Ineke van Straaten

BAR- EN KEUKENDIENSTEN:

28 oktober: Ochtend: Brigit Jansen
12.45 – 14.45 uur: Morien Paul Jan
14.45 – 15.45 uur: Hans van Dam
15.45 – 17.45 uur: Corine Bas van Gils
17.45 – 19.45 uur: Dianne Paula Carry

11 november: Ochtend: ouder Olaf Wieringa
12.45 – 14.45 uur: Melinde Rianne
14.45 – 15.45 uur: Tineke van Huls
15.45 – 17.45 uur: Esmee Marjolein de W. Ada
17.45 – 19.45 uur: Ineke van S. Sandra v.d. W. Gretha

2 december: Ochtend: ouder Hermien Kragtwijk
12.45 – 14.45 uur: Emma Anne Wybe
14.45 – 15.45 uur: Tineke van Huls
15.45 – 17.45 uur: Helen Juul Rocco
17.45 – 19.45 uur: Arjan Jeroen R. Marc

16 december: Ochtend: Iris Bleeker
12.45 – 14.45 uur: Brian Anne Bas
14.45 – 15.45 uur: Ineke St.
15.45 – 17.45 uur: Wouter Danny Frank
17.45 – 19.45 uur: Margrit Svenne Maaike

RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Beste Clubleden,
Rabobank Rijn en Heuvelrug draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Zij stelt hiervoor € 150.000,- beschikbaar! Ook SV Irene doet dit jaar weer mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen
Van 25 oktober t/m 8 november 2017 mogen leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Ieder Rabo-lid brengt in totaal vijf stemmen uit, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 150.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. (dit was afgelopen jaar ruim €11,- per stem)

Opbrengst verhogen door samenwerking
Om de opbrengst te maximaliseren, hebben we gezocht naar samenwerking met een andere vereniging. Dat is tennisvereniging FAK, vooral omdat er sprake is van een duidelijke onderlinge verwevenheid in de ledenbestanden van deze twee clubs. We kennen elkaar dus goed en gunnen elkaar ook het beste. Afgesproken is dat elke club haar leden vraagt om als ze Rabobank-lid zijn de 3 stemmen die overblijven, na op hun eigen club te hebben gestemd, te gunnen aan de andere vereniging. Hun wordt ook gevraagd om familie en kennissen te stimuleren hetzelfde te doen. Zo helpen we elkaar hopelijk aan een maximale opbrengst uit de Rabo Clubkas Campagne.
Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen op SV Irene tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Rijn en Heuvelrug. Je kunt alleen op ons stemmen als je lid bent van Rabobank Rijn en Heuvelrug. Niet iedere klant is automatisch ook lid! Je kunt dit checken via Rabo Internetbankieren, ‘Mijn gegevens’. Je ziet dan ook gelijk of jouw e-mailadres bekend is bij de bank. Alleen als dat bekend is, ontvang je vanaf 25 oktober een persoonlijke stemcode.

Dus graag jouw stem voor SV-Irene!
Voor elke vereniging is deze actie van de Rabobank een financieel buitenkansje. Daarom vragen wij je om jouw bijdrage te leveren in het verwerven van heel veel stemmen.
SV-Irene rekent op jullie!!
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
Namens het Badminton Bestuur
Lasmar van der Waals, Voorzitter

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER

Begin oktober was het de week van de scheidsrechter en dus tijd om onze “uitfluiters” Ben Hofmann en Laurens Berger in het zonnetje te zetten. Onze scheidsrechtercoördinator Jos Ruijter bedankte Ben en Laurens -onder het genot van koffie en gebak – voor hun al jarenlange inzet als scheidsrechter voor onze vereniging. Zonder hen kan Dames 1 geen derde divisie spelen!

SCHEIDSRECHTERCURSUS
Op donderdag 9 november, 19.30 – 21.30 uur(max.), organiseert Jos Ruijter, onze scheidsrechtercoördinator, de Scheidsrechtercursus. Jos benadert de teams op korte termijn, om te vragen wie hij hiervoor kan opgeven.

NEVOBO: Wij verhuizen naar DeWeerelt!
Op woensdag 25 oktober 2017 zijn wij naar Utrecht verhuisd.
We betrekken een pand in de buurt Papendorp samen met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) en het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.

Naast deze vijf grote sportbonden wordt er ook gebruik gemaakt van deze locatie door Gehandicaptensport Nederland, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Special Heroes, Special Olympics Nederland, Sportivents, TIG Sports en De Werkgevers in de Sport (WOS). Allemaal partijen die een hart hebben voor de sport en elkaar verder kunnen en willen helpen.
DeWeerelt is de ontmoetingsplek, centraal in het land, voor iedereen met een hart voor sport. DeWeerelt is niet zomaar een naam. Hij verwijst naar de locatie van het pand, aan de Orteliuslaan 1041. Abraham Ortelius (1527–1598) stelde als eerste cartograaf een ‘Atlas van de Weerelt’ samen door de kennis en kunde van verschillende kaarttekenaars te bundelen en daarmee een nieuwe standaard te zetten.
Als bewoners van DeWeerelt bundelen wij op onze beurt onze kennis en kunde in de sport. Het kleurgebruik in het logo van de DeWeerelt verwijst niet voor niets naar de vijf olympische ringen die samen de continenten van de wereld vertegenwoordigen. En naar de olympische waarden die ons, bewoners van DeWeerelt, met elkaar verbinden. Samen willen wij een bijdrage leveren aan de wereld van de sport.
Onze contactgegevens
Vanaf 25 oktober ben je van harte welkom in DeWeerelt aan de Orteliuslaan 1041, 3528 BE in Utrecht. Dit wordt met ingang van 25 oktober óók ons postadres. Ons eerdere postbusadres komt daarmee te vervallen.
Let op: ook onze telefoonnummers wijzigen. Je vindt deze vanaf woensdag 25 oktober op www.nevobo.nl/contact.

Demonstratie training door Appie Krijnsen bij VVUtrecht

Op 25 oktober en 2, 14 en 24 november komt toptrainer/-coach Appie Krijnsen een viertal demonstratietrainingen verzorgen bij verschillende jeugdteams van VVUtrecht. Krijnsen laat daarbij zijn ideeën zien over het training geven aan jeugd: impliciet versus expliciet motorisch leren, zijn kijk op techniek en hoe deze te trainen en hoe je door zelfsturing het beste uit de sporter haalt. De trainingen zijn onderdeel van het opleidingstraject dat VVUtrecht haar trainers biedt, maar trainers van andere verenigingen zijn van harte welkom om deze bij te wonen. Ben jij (jeugd)trainer en wil jij erbij zijn? Kijk op www.vvutrecht.nl en meld je aan. Trainers van SV Irene zijn ook welkom!

Plek voor nieuwe leden

Ben je op zoek naar een gezellige vereniging met bij de sporthal een eigen kantine, waar alle wedstrijden en trainingen plaatsvinden? Kom bij ons spelen, wij kunnen nog spelers gebruiken op eerste klas heren, eerste klas dames en tweede klas dames niveau. De Kees Boekesporthal ligt op 5 minuten van het station Bilthoven en met de auto is het 10 minuten rijden van Utrecht, we hebben een ruime parkeerplaats voor auto’s. Op donderdagavond worden de trainingen gegeven. de eerste trainingen zijn op 24 augustus. Je kan altijd twee keer gratis meetrainen. Meld je aan via tc@irene-volleybal.nl.
Lees verder

Begin van de trainingen

In de week van 21 augustus gaan de trainingen weer van start. Op maandag vanaf 18.00 uur met de MA1, MC2, MC1, JC1,JB1 en vanaf 19.30 dames 1 en dames 2 en MA2, MA3 en MB1.

Op woensdag om 16.00 uur met de mini’s en om 18.00 uur MA1 en MA2 met MA3 samen.

Op donderdag vanaf 18.00 JC 1 en JB1, dan vanaf 18.30 MB1 en MC1 met MC2 samen, daarna de senioren met om 19.30 uur D1, D2.  Om 20.00 uur D3, D4 en H3  en Set ‘m up en om 21.30 H1, H2 en H4.

Dit is voorlopige tijdsindeling, definitieve tijdsindeling met trainers erbij volgt zo spoedig.

TC