Contributie

De contributie voor seizoen 2016-2017 bedraagt:

toernooimini’s € 125,-
wedstrijdmini’s € 165,-
JEUGD 12 + 13 JAAR € 210,-  *
JEUGD 14 + 15 JAAR € 240,-  *
JEUGD 16 + 17 JAAR € 270,-  *
JEUGD 18 + 19 JAAR € 300,-  **
senioren vanaf 20 jaar € 300,-
trainend lid € 205,-
Recreatief lid (Set’m up) € 145,-
Verenigingslid € 30,-
Inschrijfkosten € 25,-
Tweede training – senioren € 80,-
Huur irene shirt – jeugd € 8,-


de peildatum voor de contributie is de leeftijd op 1 oktober.

*   de contributie voor de jeugdleden (12 t/m 17 jaar) is inclusief 2e training.
**  voor jeugdleden van 18 en 19 jaar die uitgenodigd worden voor de 2e training zijn de kosten van de 2e training inbegrepen.

De contributiegelden worden in twee termijnen (september en januari) geïnd.
De contributie wordt geïnd op basis van verplichte incassovolmacht.

Aanmelding, opzegging, adreswijziging (incl. e-mail) en wijziging rekeningnummer moeten schriftelijk of per email worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

CONTRIBUTIE EN BLESSURES, ZIEKTE

Bij ziekte of blessures blijft de contributie volledig verschuldigd. Bij langdurige ziekte of blessures (meer dan drie maanden) kan het bestuur uit coulance een gereduceerde contributie vaststellen (dit is geen recht). Neem in dit soort situaties in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de penningmeester.

CONTRIBUTIE EN VROEGTIJDIG VERTREK

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar, en behoudens afmelding voor 1 juni stilzwijgend verlengd. Vertrek tijdens het seizoen vormt geen reden tot gedeeltelijke vrijstelling van contributie. Alleen bij verhuizing naar een woonplaats buiten de regio wordt een evenredig deel van de contributie in mindering gebracht. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

U-pas

SV Irene neemt deel aan de U-pas regeling. Met een U-pas krijgt u onder voorwaarden korting op de contributie. 
Meer informatie over deze regeling vind u op www.u-pas.nl

Geef een reactie