Nieuwsbrief januari 2018

NIEUWSBRIEF IRENE VOLLEYBAL JANUARI 2018

– Van de voorzitter
– Vestenactie !
– Belangrijke informatie t.a.v.:
– het wijzigen van wedstrijden: de NEVOBO wees ons op de zeer
sterke toename van wijzigingsverzoeken, wij nemen hun beleid over.
– spelregeltoets: de afgelopen maanden heeft de NEVOBO ons er geregeld op
gewezen, dat een scheidsrechter niet de juiste licentie had, oftewel de
“spelregeltoets” niet had gemaakt. We vragen alle competitie spelende leden
vanaf de A jeugd deze te maken, voor 20 januari!! Dan ontstaat er geen
onverwacht gedoe meer: maak er een feestje in teamverband van: Plezier !!
– het invullen van DWF.
– zaalwacht: deze informatie wordt opgenomen in het nieuwe
Programmaboekje.
– Bardiensten op donderdag, een aanpassing om scheefgroei van het aantal bardiensten
per team tegen te gaan.
– Schaduw-voorraad van wedstrijdshirts: verzoek aan ex-leden: “koppelen
shirts”, meld dit aan aan: Carla.uittenhout@outlook.com .
– Last but not least: WIE HELPT ONS UIT DE BRAND:
VACATURE LEDENADMINISTREUR IRENE
Gaan voor een klus als vrijwilliger binnen een vereniging is niet meer een
vanzelfsprekendheid. Toch zijn ze onze basis en BROODNODIG.
We zoeken al lang een opvolger voor Heino Schuurman, onze ledenadministrateur.
Eind dit seizoen stopt hij definitief: WIE WIL ZICH ORIENTEREN als zijn opvolger.
Jij / U ?? Laat ons dit graag weten via voorzitter@irene-volleybal.nl .

Zie onderstaand de taakomschrijving Ledenadministratie Irene.

– Opbrengst RABO – actie: € 825,- voor de OMNI. Dank !!

VAN DE VOORZITTER
Het jaar 2017 is prima afgesloten met 2 kampioenen bij de jeugd. MA1 en MB1 zijn beide kampioen geworden, dat hebben jullie op Facebook ook kunnen zien met alle mooie foto’s, die toen genomen zijn. Geweldig meiden, nogmaals gefeliciteerd!
In 2018 starten we ook op Instagram, Maaike Scharrenburg is bereid, dit voor SV Irene te gaan bijhouden, dus houdt het in de gaten, er komen vast mooie en leuke foto’s op te zien! En vertel het ook aan je vrienden, zodat volleybal SV Irene meer bekendheid krijgt, we kunnen altijd nog leden gebruiken.
We hopen natuurlijk, dat 2018 een mooi jaar wordt, waarin Dames 1 kampioen gaat worden, momenteel staan ze tweede, maar het is nog steeds spannend in de top van de derde divisie. Dames 1 en natuurlijk ook de andere teams heel veel succes het komende half jaar.
Het bestuur wenst alle leden een heel fijn, gezond en sportief 2018 !

Ineke van Straaten

VESTENACTIE !
Als Irene zijn we trots op onze jeugd en onze jeugdopleiding. Dit willen we ook graag uitstralen. Binnenkort starten we daarom voor de jeugd een vestenactie!
Dankzij onze sponsors en samenwerking met volleybaldirect kan de hele jeugd daarom voor een sterk gereduceerd tarief een Erima vest aanschaffen. De kosten komen uit op €15,- per vest, dit is inclusief bedrukking van het Irene logo op de achterkant en eigen naam op de voorkant.
Het lijkt ons leuk als iedereen mee doet! Begin januari komen we bij de jeugdteams langs met meer informatie.

WEDSTRIJDEN WIJZIGEN
Het aantal wijzigingsverzoeken is de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. Steeds meer verenigingen willen geen medewerking meer verlenen, omdat dit ontzettend veel extra werk vergt van clubvrijwilligers.

Om het aantal wedstrijdwijzigingen te verminderen is het nodig nog alleen wijzigingen toe te staan als er een “goede” aanleiding voor is, zowel bij de eigen als aanvragende vereniging.
Daarom zal het wedstrijdsecretariaat, gesteund door het bestuur, vanaf nu scherper zijn op de reden waarom een wijziging wordt aangevraagd.

Goede redenen kunnen zijn:
• zaal niet beschikbaar
• overlijden
• trouwen van een teamlid
• onvolledig team door ziekte of blessures.

Geen goede redenen zijn:
• Mijn beste aanvaller is er niet
• Onvolledig team door vakanties
• Invallen bij een ander team.

Een wijzigingsverzoek blijft altijd een verzoek en het is aan de tegenstander om te kijken of er mogelijkheden zijn om het verzoek in te willigen.
Soms heeft de tegenstander deze niet door bijvoorbeeld een heel vol programma of weinig zaalbeschikbaarheid.
De wedstrijd blijft dan staan op de oorspronkelijke datum en tijd!

SPELREGELTOETS
Beste competitie spelende leden van Irene, vanaf 20 januari 2018 gaan wij er vanuit dat een ieder de spelregeltoets met goed gevolg heeft afgerond. De spelregeltoets kan gemaakt worden op de website www.volleybalmasterz.nl, daarbij is het belangrijk dat de relatiecode van de speler juist wordt ingevoerd (zie boekje c.q. spelerskaart). Deze verplichting geldt vanaf de A jeugd.
Wij raden jullie aan om dit in teamverband te doen en het nuttige met het aangename te verenigen. Je kan denken aan een uur eerder gaan trainen of maak er een gezellige spel avond van na een wedstrijd.
Door het hebben van het spelregelbewijs heb je de licentie om tot en met de derde klasse te fluiten. Vind je het lastig om te fluiten of zie je er tegenop dan zijn er mensen die je kunnen coachen.

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET INVULLEN VAN DWF
De Nevobo geeft het volgende advies: We willen jullie er op wijzen om met elkaar scherp te blijven bij het gebruik van het DWF. Met name in het gebruik van het DWF Resultaat invoeren merken we dat er kleine fouten in sluipen of dingen vergeten worden na afloop van de wedstrijd. Wij willen jullie adviseren om samen met de official en de andere aanvoerder het DWF in te vullen na de wedstrijd en deze ook samen af te sluiten na ondertekening (akkoord bevonden). Als jullie hier scherp op blijven met elkaar en de mogelijkheden optimaal benutten, dan weten we dat wat in het DWF staat daadwerkelijk klopt.
Mocht je nog vragen hebben, vraag het aan Melinde Maarseveen (dames 2), wedstrijdsecretaris.

BARDIENSTEN OP DONDERDAG
Met de terugloop van het aantal teams aan het begin van dit seizoen is ook het aantal teams dat op donderdag van 21:30 tot 23:00 uur traint teruggelopen. Op dit moment trainen er op dit tijdstip nog slechts 3 teams die vervolgens na afloop om toerbeurten de bardienst moeten draaien. Ter vergelijking zijn er 5 teams die de bardienst tot 23:00 uur om toerbeurten verzorgen. Het aantal bardiensten per team loopt hiermee scheef.
Dit is dan ook de reden dat we besloten hebben om het bardienstrooster aan te passen. Voor de 2e seizoenshelft is ervoor gekozen om één keer in de vier weken een team dat vroeg traint (van 20:00 tot 21:30 uur), een late bardienst te laten draaien. Op deze manier worden de bardiensten wat evenrediger verdeeld en wordt de extra belasting van de vroeg trainende teams toch zo laag mogelijk gehouden. Vanaf januari zal het nieuwe rooster in het clubhuis hangen. Graag dus even extra aandacht voor wanneer je de ‘extra’ bardienst met je team moet draaien.

SCHADUW-VOORRAAD VAN WEDSTRIJDSHIRTS
Op dit moment hebben we een voorraad van 28 wedstrijdshirts bij Volleybaldirect. Daarmee zitten we iets boven het voorraadbedrag dat Volleybaldirect wenst aan te houden voor een vereniging.
Helaas zijn de damesmaten S, M en L én de herenmaten M en L niet meer op voorraad. Bijbestellen is geen optie daarom zouden we graag een virtuele schaduw-voorraad opbouwen met shirts van ex-leden die deze (te koop) aanbieden. Het shirt blijft dus in bezit van het ex-lid totdat er een nieuw lid is dat het shirt wil aanschaffen.
Ben jij een ex-lid of ken jij een ex-lid die zijn/haar wedstrijdshirt beschikbaar stelt aan een nieuw lid, meld dit dan aan Carla.uittenhout@outlook.com o.v.v. naam, telefoonnummer én maat shirt. Op die manier hopen we ieder nieuw lid te kunnen voorzien van een passend wedstrijdshirt door het koppelen van afnemer aan aanbieder. Help je mee?

TAAKOMSCHRIJVING LEDENADMINISTRATIE VOLLEYBAL IRENE
doel functie ledenadministrateur:
– het beheren van de lidmaatschapsgegevens van de leden van de vereniging,
– de ledenadministratie valt onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur,
taken:
– schrijven nieuwe leden in administratie en Sportlink (registratiesysteem van de Nevobo), nieuwe spelerspassen aanvragen en uitreiken aan de leden,
– uitschrijven vertrekkende leden in administratie en Sportlink,
– gegevenswijzigingen van leden bijwerken in administratie en Sportlink,
– (mail)lijsten opleveren t.b.v. tc, secretaris, bereidheid vrijwilligerstaken leden of ouders van jeugdleden doorgeven aan vrijwilligerscoördinator,
– mutaties (in/uitschrijving/leeftijdsverandering jeugd) doorgeven aan penningmeester,
– mutaties (in/uitschrijving) doorgeven aan diegene die het boekje maakt voor de competitie,
– contact met de technische commissie over samenstelling van de teams en deze samenstelling verwerken in de teams bij de Nevobo,
– mutaties die daaruit voortkomen wijzigen in administratie en sportlink,
– ‘probleem’ opzeggingen bespreken in het bestuur,
tijd:
– iedere week regelmatig mail checken en beantwoorden,
– regelmatig aansluiten bij de vergadering van het bestuur (nu 4-5 x per jaar),
– piekmomenten aan het begin van het seizoen (gegevens aanleveren voor boekje, leden in de teams zetten bij de Nevobo),
– aan het eind van het seizoen voorbereiden voor de ALV (stukje schrijven, overzicht ledenaantal), verder de mutaties (lees opzeggingen) verwerken in Sportlink en eigen administratie,
– tussendoor nog eind december (gegevens aanleveren voor boekje, jeugdleden in de teams zetten bij de Nevobo voor de 2e competitiehelft.