Nieuwsbrief van oktober 2017

NIEUWSBRIEF IRENE VOLLEYBAL OKTOBER 2017

– Van de voorzitter
– HALLOWEENFEEST: aanstaande zaterdag, 28 oktober: Zie POSTER (bijlage)
– Bar- en keukendiensten
– Rabo Club Kas Campagne
– Week van de scheidsrechter, speciaal dank aan “uitfluitende” scheidsrechters.
– Voor de agenda: donderdag 9 november, 19.30 – 21.30 uur(max.):
Scheidsrechtercursus.
– NEVOBO: Wij zijn verhuisd naar DeWeerelt!

VAN DE VOORZITTER
Hallo allemaal,
De competitie is nu een maand onderweg en de resultaten zien er goed uit! Dames 1, Heren 2, MA1, MA2 en MB1 staan aan kop van hun poule en ook de meeste teams draaien goed mee in hun klasse. Zeker Heren 1, die toch een rommelig begin van de competitie hadden, draaien goed mee in de eerste klasse. Het nieuwe wedstrijdsecretariaat met Melinde en Carla hebben de eerste thuisdag met gebruik van het DWF(Digitaal wedstrijdformulier) goed doorstaan. Melinde was de gehele dag aanwezig om iedereen bij te staan, onze complimenten!! Als het goed is, zal er 28 oktober een tablet in het clubhuis aanwezig zijn, waar we alle uitslagen in kunnen worden verwerkt. Op een tablet is alles groter en duidelijk leesbaar, zeker handig voor wie een leesbril eigenlijk nodig heeft en waarvoor een telefoon wel erg klein is. De bardiensten hebben ook goed gedraaid, om de communicatie hierover (bv ruilen) wat beter te laten verlopen, zal in het clubhuis nu een indeling van de bardiensten worden opgehangen. We verheugen ons allemaal op het feest dat door dames1 wordt georganiseerd en hierbij zijn oud-leden ook welkom! Veel succes allemaal en tot ziens in de hal/clubhuis

Ineke van Straaten

BAR- EN KEUKENDIENSTEN:

28 oktober: Ochtend: Brigit Jansen
12.45 – 14.45 uur: Morien Paul Jan
14.45 – 15.45 uur: Hans van Dam
15.45 – 17.45 uur: Corine Bas van Gils
17.45 – 19.45 uur: Dianne Paula Carry

11 november: Ochtend: ouder Olaf Wieringa
12.45 – 14.45 uur: Melinde Rianne
14.45 – 15.45 uur: Tineke van Huls
15.45 – 17.45 uur: Esmee Marjolein de W. Ada
17.45 – 19.45 uur: Ineke van S. Sandra v.d. W. Gretha

2 december: Ochtend: ouder Hermien Kragtwijk
12.45 – 14.45 uur: Emma Anne Wybe
14.45 – 15.45 uur: Tineke van Huls
15.45 – 17.45 uur: Helen Juul Rocco
17.45 – 19.45 uur: Arjan Jeroen R. Marc

16 december: Ochtend: Iris Bleeker
12.45 – 14.45 uur: Brian Anne Bas
14.45 – 15.45 uur: Ineke St.
15.45 – 17.45 uur: Wouter Danny Frank
17.45 – 19.45 uur: Margrit Svenne Maaike

RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Beste Clubleden,
Rabobank Rijn en Heuvelrug draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Zij stelt hiervoor € 150.000,- beschikbaar! Ook SV Irene doet dit jaar weer mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen
Van 25 oktober t/m 8 november 2017 mogen leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Ieder Rabo-lid brengt in totaal vijf stemmen uit, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 150.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. (dit was afgelopen jaar ruim €11,- per stem)

Opbrengst verhogen door samenwerking
Om de opbrengst te maximaliseren, hebben we gezocht naar samenwerking met een andere vereniging. Dat is tennisvereniging FAK, vooral omdat er sprake is van een duidelijke onderlinge verwevenheid in de ledenbestanden van deze twee clubs. We kennen elkaar dus goed en gunnen elkaar ook het beste. Afgesproken is dat elke club haar leden vraagt om als ze Rabobank-lid zijn de 3 stemmen die overblijven, na op hun eigen club te hebben gestemd, te gunnen aan de andere vereniging. Hun wordt ook gevraagd om familie en kennissen te stimuleren hetzelfde te doen. Zo helpen we elkaar hopelijk aan een maximale opbrengst uit de Rabo Clubkas Campagne.
Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen op SV Irene tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Rijn en Heuvelrug. Je kunt alleen op ons stemmen als je lid bent van Rabobank Rijn en Heuvelrug. Niet iedere klant is automatisch ook lid! Je kunt dit checken via Rabo Internetbankieren, ‘Mijn gegevens’. Je ziet dan ook gelijk of jouw e-mailadres bekend is bij de bank. Alleen als dat bekend is, ontvang je vanaf 25 oktober een persoonlijke stemcode.

Dus graag jouw stem voor SV-Irene!
Voor elke vereniging is deze actie van de Rabobank een financieel buitenkansje. Daarom vragen wij je om jouw bijdrage te leveren in het verwerven van heel veel stemmen.
SV-Irene rekent op jullie!!
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
Namens het Badminton Bestuur
Lasmar van der Waals, Voorzitter

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER

Begin oktober was het de week van de scheidsrechter en dus tijd om onze “uitfluiters” Ben Hofmann en Laurens Berger in het zonnetje te zetten. Onze scheidsrechtercoördinator Jos Ruijter bedankte Ben en Laurens -onder het genot van koffie en gebak – voor hun al jarenlange inzet als scheidsrechter voor onze vereniging. Zonder hen kan Dames 1 geen derde divisie spelen!

SCHEIDSRECHTERCURSUS
Op donderdag 9 november, 19.30 – 21.30 uur(max.), organiseert Jos Ruijter, onze scheidsrechtercoördinator, de Scheidsrechtercursus. Jos benadert de teams op korte termijn, om te vragen wie hij hiervoor kan opgeven.

NEVOBO: Wij verhuizen naar DeWeerelt!
Op woensdag 25 oktober 2017 zijn wij naar Utrecht verhuisd.
We betrekken een pand in de buurt Papendorp samen met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) en het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.

Naast deze vijf grote sportbonden wordt er ook gebruik gemaakt van deze locatie door Gehandicaptensport Nederland, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Special Heroes, Special Olympics Nederland, Sportivents, TIG Sports en De Werkgevers in de Sport (WOS). Allemaal partijen die een hart hebben voor de sport en elkaar verder kunnen en willen helpen.
DeWeerelt is de ontmoetingsplek, centraal in het land, voor iedereen met een hart voor sport. DeWeerelt is niet zomaar een naam. Hij verwijst naar de locatie van het pand, aan de Orteliuslaan 1041. Abraham Ortelius (1527–1598) stelde als eerste cartograaf een ‘Atlas van de Weerelt’ samen door de kennis en kunde van verschillende kaarttekenaars te bundelen en daarmee een nieuwe standaard te zetten.
Als bewoners van DeWeerelt bundelen wij op onze beurt onze kennis en kunde in de sport. Het kleurgebruik in het logo van de DeWeerelt verwijst niet voor niets naar de vijf olympische ringen die samen de continenten van de wereld vertegenwoordigen. En naar de olympische waarden die ons, bewoners van DeWeerelt, met elkaar verbinden. Samen willen wij een bijdrage leveren aan de wereld van de sport.
Onze contactgegevens
Vanaf 25 oktober ben je van harte welkom in DeWeerelt aan de Orteliuslaan 1041, 3528 BE in Utrecht. Dit wordt met ingang van 25 oktober óók ons postadres. Ons eerdere postbusadres komt daarmee te vervallen.
Let op: ook onze telefoonnummers wijzigen. Je vindt deze vanaf woensdag 25 oktober op www.nevobo.nl/contact.